konyhai dolgozó


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata pályázatot hirdet konyhai dolgozó munkakör betöltésére.

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Szociális Szolgálata
szociális étkeztetés

konyhai dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- A tálalókonyha, a konyhai eszközök és berendezések tisztán tartása a HACCP előírás szerint. - Betartja a HACCP tervben, a kézikönyvben és a higiéniai utasításban foglaltakat, vezeti a munkaköréhez előírt dokumentációt. - Adagolja a szállításos és az elviteles étkezők ételét, tálal és végzi a mosogatást. - Gondozottak ruházatának mosása, vasalása. - Alkalmanként szállításos étkeztetésnél kocsikísérőként való közreműködés, ebédkihordás.

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az intézmény biztosítja az alapbéren felüli szociális ágazati pótlékot, évi bruttó 150. 000 Ft cafetériát, Budapesten kívüli lakhely esetén közlekedési támogatást                       

                       

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: 8 általános

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

 empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Szilágyiné Szalay Szilvia intézményvezető – helyettes részére a vezetohelyettes@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 

budafokteteny,hu - 2021. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.