Ugrás a tartalomra

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti Csoport csapatába keresünk közterület-felügyelő munkatársat határozatlan időtartamra, köztisztviselő besorolásban 

 

Olyan munkatársat keresünk, aki:

 • Szeretne részt venni Budafok-Tétény közrendjének, közbiztonságának, önkormányzati vagyonának védelmében, a lakosság szubjektív biztonságérzetét növelő egyenruhás jelenlét, valamint az általános rendezettség biztosításában, a bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában
 • Végzi az általános közterület-felügyelői feladatokat, ezen belül a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszakítását, megszüntetését, illetve szankcionálását.
 • Közreműködik a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
 • Közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
 • Közreműködik a meghatározott bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában

 

Leendő kollégánkban az alábbi személyes adottságokat keressük:

 • Képes a mindennapi feladatokat és folyamatokat átlátni, összefüggéseket rendszerben látni
 • Képes a fegyelmezett csapatmunkára, együttműködésre a munkatársaival és a lakossággal
 • Munkáját a jogszabályok és a vezetői utasítások keretei között önállóan pontosan, precízen végzi
 • Határozott, de udvarias fellépésű
 • Jó kommunikációs képességgel rendelkezik mind szóban, mind írásban

 

Eredményeink:

A Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti Csoportja a rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve biztosítja Budafok-Tétény közterületeinek rendjét, tisztaságát, közbiztonságát, a közterület-felügyeletre vonatkozó jogszabályok előírásai szerint.

 

A munkavégzés helye: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör I. és II. besorolási osztályban meghatározott végzettség,
 • Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete
 • A kinevezés feltétele az érvényes egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999.(XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletében foglaltak szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közterület-felügyeletnél vagy rendészeti szervnél szerzett szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány.

 

Csapatunk tagjai az alábbi juttatásokra számíthatnak

 • az illetmény megállapításakor az alapilletmény 40%-os mértékben meghatározott illetménykiegészítés, 79.000 Ft illetményalap
 • cafetéria nettó 400.000 Ft keretösszegben
 • mobiltelefon készülék és költségtérítés
 • széles körű támogatási lehetőségek: lakhatási támogatások, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás, családalapítási támogatás, sport és szabadidős tevékenység támogatása, egészségügyi szűrővizsgálat, képzési, továbbképzési lehetőségek támogatása  
 • 13. havi illetmény
 • jutalmazási lehetőség

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva,
 • kézzel írt motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi szakmai életútjának ismertetését,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2024. július 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu