KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ


Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pályázata Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Városház tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Tv. valamint a helyi szabályozás szerint a közterületek jogszerű, rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának, a közterületen folytatott engedélyekhez illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység ellenőrzése. A közterület rendjének, tisztaságának ellenőrzése, a szükséges és elégséges intézkedések megtétele, vétség esetén annak szankcionálása a rendelkezésére álló eszközökkel. Közreműködés az épített- és természeti környezet védelmében. A fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 •  
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány
 • Aktív vezetési gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:       

 • Budafok-Tétény közigazgatási területének helyismerete

Elvárt kompetenciák:

 • kiemelkedő kommunikációs képesség,
 • kiemelkedő munkabírás, terhelhetőség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 •  

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

ILLETMÉNY, EGYÉB JUTTATÁS:

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az egységes közszolgálati szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 49.500 Ft-ban, az illetménykiegészítés mértékét felsőfokú végzettség esetén 30%-ban, középfokú végzettség esetén 20%-ban állapítja meg - alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2020. május 28-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoporthoz „közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu