Ugrás a tartalomra

LAKÁSÜGYINTÉZŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának csapatába keresünk lakásügyek intézésére munkatársat határozatlan időtartamra, köztisztviselő besorolásban. 

 

Olyan munkatársat keresünk, aki:

 • szívesen részt vesz Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló lakások hasznosítási ügyeinek intézésében,
 • ügyfeleket fogad,
 • képes magasszintű együttműködést kialakítani a társirodákkal és az Önkormányzat vezetőivel;
 • intézi a lakásbérleti jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos döntések előkészítését (bérleti szerződések, megállapodások előkészítése, egyeztetése, módosítása, nyilvántartása),
 • bérleményellenőrzést végez,
 • előkészíti a bérbeadói nyilatkozatokat, tulajdonosi hozzájárulásokat, 
 • képviseli az Önkormányzatot a bérlakások birtokbaadási eljárásaiban,
 • egyezteti az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter adatállományát és a bérleti szerződéseket, ha szükséges javaslatot tesz a módosításra,
 • előkészíti és végrehajtja a lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseket.

 

Leendő kollégánkban az alábbi személyes adottságokat keressük:

 • Képes a mindennapi feladatokat és folyamatokat projektszemlélettel menedzselni, megszervezni, végezni;
 • Képes az ügyeket kellő empátiával intézni;
 • Rendszerszemléletben látja az összefüggéseket;
 • Munkáját önállóan pontosan, precízen végzi;
 • Határozott, magabiztos kommunikációs képeséggel rendelkezik mind szóban, mind írásban.

 

A munkavégzés helye: 1221 Budapest, Városház tér 11.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 20. pontja alapján,
 • Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • lakásgazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat.

 

Csapatunk tagjai az alábbi juttatásokra számíthatnak:

 • az illetmény megállapításakor az alapilletmény 40%-os mértékben meghatározott illetménykiegészítés, 79.000 Ft illetményalap,
 • cafetéria nettó 400.000 Ft keretösszegben,
 • mobiltelefon készülék és költségtérítés,
 • széleskörű támogatási lehetőségek: lakhatási támogatások, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás, családalapítási támogatás, sport és szabadidős tevékenység támogatása, egészségügyi szűrővizsgálat, képzési, továbbképzési lehetőségek támogatása,  
 • 13. havi illetmény,
 • jutalmazási lehetőség.

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva,
 • kézzel írt motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi szakmai életútjának ismertetését,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2024. július 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „lakásügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu