Ugrás a tartalomra

MÉLYÉPÍTÉSI ÉS KÖZÚTKEZELŐI ÜGYINTÉZŐ


Milyen területre várjuk leendő kollégánk jelentkezését:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és -Üzemeltetési Irodája csapatába keresünk mélyépítési és közútkezelői munkatársat határozatlan időtartamra, köztisztviselő besorolásban 

 

Olyan munkatársat keresünk, aki:

 • Szeretne részt venni Budafok-Tétény városképét meghatározó beruházások kivitelezésében, legyen az közmű- út- és járdaépítés
 • Végzi a közútkezelői és a jegyzői jogkörbe tartozó vízügyi feladatokat, ezen belül a csapadékvíz rendezett elvezetésével kapcsolatos feladatokat
 • Engedélyezi a közterületek nem közlekedési célú igénybevételét
 • Előkészíti a városüzemeltetéssel, -fejlesztéssel, beruházással kapcsolatos helyi döntéseket, képviselő-testületi előterjesztéseket és szervezi végrehajtásukat
 • Nyomon követi a pályázati lehetőségeket, lebonyolítja a szakterületét érintő pályázati eljárásokat, folyamatosan ellenőrzi a keretfelhasználást, a munka teljesítését,
 • Elkészíti az éves költségvetési tervezetet szakmai területén, a költségvetésben biztosított keret felhasználását folyamatosan nyomon követi
 • Képes magas szintű együttműködést kialakítani a társirodákkal és az Önkormányzat vezetőivel

 

Leendő kollégánkban az alábbi személyes adottságokat keressük:

 • Képes a mindennapi feladatokat és folyamatokat projektszemlélettel menedzselni, megszervezni.
 • Rendszerszemléletben látja az összefüggéseket
 • Munkáját önállóan pontosan, precízen végzi
 • Kiemelkedő kommunikációs képeséggel rendelkezik mind szóban, mind írásban

 

Eredményeink:

A Városfejlesztési és -üzemeltetési iroda az elmúlt időszakban évi közel 2,5 milliárd forintból gazdálkodik.

2019-2023 között a kormány által indított és támogatott Budapesti Útépítési Program keretében mintegy 100 utcában, kb. 15.000 fm-en építettünk szilárd burkolatú utat, ezek közül több utcában, illetve további helyeken mintegy 7.000 fm-en térkő burkolatú járdát. Irodánk profiljába tartozik még a közutak, járdák, parkolók karbantartása, felújítása, építése, felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok, a gyalogosok biztonsága érdekében gyalogos átkelőhelyek létesítése, kisebb forgalomtechnikai beavatkozások koordinálása és kivitelezése, helyi közvilágítás fejlesztése

Zöldterületek fenntartása, fejlesztése során közterületi parkok, játszóterek, sportpályák és intézményi játszókertek zöldterület-fejlesztési és/vagy felújítási munkák előkészítését és lebonyolítását végezzük (pályázat, egyszerű és közbeszerzés), továbbá közterületi és intézményi játszóeszközök szakipari karbantartásának előkészítését és lebonyolítását

Közelmúltban nagyobb kivitelezésre példák:

 • Tétény-rét családi park
 • Görpark
 • Bringapark

 

A munkavégzés helye: 1221 Budapest, Városház tér 11.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi önkormányzatnál, önkormányzati költségvetési szervnél szerzett településfejlesztési, településüzemeltetési szakmai tapasztalat
 • a környezettudatosságot, az energetikai és klímavédelmi szempontokat előtérbe helyező beruházásokban való részvétel

 

Csapatunk tagjai az alábbi juttatásokra számíthatnak

 • rugalmas munkaidő
 • távmunkavégzési lehetőség
 • az illetmény megállapításakor az alapilletmény 40%-os mértékben meghatározott illetménykiegészítés, 79.000 Ft illetményalap
 • cafetéria nettó 400.000 Ft keretösszegben
 • mobiltelefon készülék és költségtérítés
 • széles körű támogatási lehetőségek: lakhatási támogatások, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás, családalapítási támogatás, sport és szabadidős tevékenység támogatása, egészségügyi szűrővizsgálat, képzési, továbbképzési lehetőségek támogatása  
 • 13. havi illetmény
 • jutalmazási lehetőség

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva,
 • kézzel írt motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi szakmai életútjának ismertetését,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2024. augusztus 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „mélyépítési és közútkezelői ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu