Ugrás a tartalomra

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ (Vagyongazdálkodási Iroda)


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájának csapatába keresünk műszaki ügyek intézésére munkatársat határozatlan időtartamra, köztisztviselő besorolásban. 

 

Olyan munkatársat keresünk, aki:

 • szívesen részt vesz Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló lakások, üzlethelyiségek, garázsok, orvosi rendelők, intézmények műszaki ügyeinek intézésben;
 • fogadja a hibabejelentéseket, munkája során kapcsolatot tart a bejelentőkkel, megvizsgálja a bejelentések jogosságát akár a helyszínen is, továbbítja azokat a hibaelhárítással megbízott cég részére;
 • előkészíti, lebonyolítja és döntésre előkészíti a Vagyongazdálkodási Iroda által üzemeltetett ingatlanok karbantartásával, felújításával kapcsolatos beszerzési, közbeszerzési eljárásokat, összeállítja a dokumentáció műszaki részét;
 • eredményes eljárások után felügyeli a munka elvégzését, kapcsolatot tart a kivitelezővel, esetenként közösen az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőrrel,
 • elkészíti az éves költségvetési tervezetet szakmai területén, a költségvetésben biztosított keret felhasználását folyamatosan nyomon követi;
 • képes magasszintű együttműködést kialakítani a társirodákkal és az Önkormányzat vezetőivel;
 • előkészíti a kerület intézményeiben karbantartási, felújítási, beruházási munkák ütemezését, elkészíti az ezzel kapcsolatos éves tervet, annak pályáztatását, közbeszerzési eljárás lebonyolítását;
 • részt vesz a vállalkozási szerződések előkészítésében.

 

Leendő kollégánkban az alábbi személyes adottságokat keressük:

 • Képes a mindennapi feladatokat és folyamatokat projektszemlélettel menedzselni, megszervezni, végezni.
 • Rendszerszemléletben látja az összefüggéseket
 • Munkáját önállóan pontosan, precízen végzi
 • Határozott, magabiztos kommunikációs képeséggel rendelkezik mind szóban, mind írásban

 

A munkavégzés helye: 1221 Budapest, Városház tér 11.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett műszaki (pl. építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó) végzettség,
 • Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi önkormányzatnál, önkormányzati költségvetési szervnél szerzett településüzemeltetési szakmai tapasztalat
 • a környezettudatosságot, az energetikai és klímavédelmi szempontokat előtérbe helyező beruházásokban való részvétel.

 

Csapatunk tagjai az alábbi juttatásokra számíthatnak:

 • az illetmény megállapításakor az alapilletmény 40%-os mértékben meghatározott illetménykiegészítés, 79.000 Ft illetményalap
 • cafetéria nettó 400.000 Ft keretösszegben
 • mobiltelefon készülék és költségtérítés
 • széleskörű támogatási lehetőségek: lakhatási támogatások, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás, családalapítási támogatás, sport és szabadidős tevékenység támogatása, egészségügyi szűrővizsgálat, képzési, továbbképzési lehetőségek támogatása  
 • 13. havi illetmény
 • jutalmazási lehetőség.

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva,
 • kézzel írt motivációs levelet,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi szakmai életútjának ismertetését,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2024. július 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „műszaki ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu