Ugrás a tartalomra

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40/32 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

 

Ellátandó feladatok:

 • az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,
 • tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását,
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához,
 • ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség.

 

Elvárt kompetenciák:

 • óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel,
 • együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,
 • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • problémamegoldó képesség.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes, szakmai önéletrajzát az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • az iskolai végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a nevelés-oktatás területén betöltött tapasztalat, vagy óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra:

 • a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) az irányadók.
 • átfedési időre járó díjazás legkisebb összege /Ped I. besorolás esetén/ 6.183 Ft/fő/nap (2 óra)
 •  Az Egyesített Óvoda valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csoportban dolgozó óvodapedagógusa Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI.20.) rendelete alapján gyógypedagógiai fejlesztési illetménykiegészítésre jogosult.
 • Az Egyesített Óvoda szakmai álláshelyén dolgozó alkalmazottja Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI.20.) rendelete alapján 36.000 Ft illetménykiegészítésre jogosult.
 • Azon óvodapedagógus, aki a csoportjában egyedüli óvodapedagógusként dolgozik Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI.20.) rendelete alapján 25.000 Ft illetménykiegészítésre jogosult.
 • további feltételeknek való megfelelés esetén, szolgálati lakásban történő elhelyezés igényelhető
 • többletteljesítmények elismerése, további képesítés megszerzésének támogatása, innovációs fejlesztési javaslatok megvalósítása esetén többletjuttatás
 • Cafetéria nettó 200.000 Ft/év

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálása folyamatosan történik. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A pályázatokat 2024. augusztus 31-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu Pajtás Zoltánné gazdálkodási- és személyügyi óvodaigazgató-helyettes részére.