Ugrás a tartalomra

óvodapedagógus munkakör betöltésére tagóvoda-igazgatói megbízással


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda Maci tagóvodája (1222 Budapest, Kereszt u. 2-4.)

A tagóvoda-igazgatói megbízás: 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig tart.

 

Ellátandó feladatok:

alkalmazotti közösség irányítása, a tagóvodában folyó munkaügyi és gazdálkodási feladatok ellátása, a XXII. kerületi Egyesített Óvoda sajátosságainak figyelembe vételével,

pedagógiai munka irányítása, a tagóvodában folyó tanügy-igazgatási feladatok ellátása,

az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük figyelembevételével,

tervezi, szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását,

kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és családi nevelés egységének alakításához,

ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

 

Pályázati feltételek:

óvodában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a Púévhr. 2. mellékletében meghatározott szakképzettség,

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet.

 

Elvárt kompetenciák:

magas fokú problémamegoldó képesség,

kiemelkedő kommunikációs és írásbeli kifejezőkészség,

empatikus konfliktuskezelési képesség,

magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,

lelkiismeretesség, tolerancia, precíz, pontos munkavégzés.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével

a tagóvoda-igazgatói megbízással kapcsolatos elképzelésekre, fejlesztési javaslatokra vonatkozó programot

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy esetében nem állnak fenn a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek

iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közoktatási vezető szakvizsga,

vezetői gyakorlat, azonos területen szerzett szakmai tapasztalat

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 a Púétv., továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az irányadók.

 átfedési időre járó díjazás legkisebb összege /Ped I. besorolás esetén/ 6.183 Ft/fő/nap (2 óra)

 az Egyesített Óvoda valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csoportban dolgozó óvodapedagógusa Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI.20.) rendelete alapján gyógypedagógiai fejlesztési illetménykiegészítésre jogosult.

 az Egyesített Óvoda szakmai álláshelyén dolgozó alkalmazottja Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI.20.) rendelete alapján 36.000 Ft illetménykiegészítésre jogosult.

azon óvodapedagógus, aki a csoportjában egyedüli óvodapedagógusként dolgozik Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI.20.) rendelete alapján 25.000 Ft illetménykiegészítésre jogosult,

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XI.20.) rendelete alapján a tagintézményvezetők részére az érintett minősítésének, tagintézményvezetőként eltöltött idejének, valamint a tagintézmény nagyságának alapul vételével hozott döntése alapján további bruttó havi 25.000 forint illetménykiegészítés a vezetői pótlékon felül,

további feltételeknek való megfelelés esetén, szolgálati lakásban történő elhelyezés igényelhető

többletteljesítmények elismerése, további képesítés megszerzésének támogatása, innovációs fejlesztési javaslatok megvalósítása esetén többletjuttatás

Cafetéria juttatás nettó 200.000.-Ft / év

 

A kinevezés és tagóvoda-igazgatói megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2024. augusztus 9. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

Tagóvoda-igazgatói megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan, teljes munkaidőre szóló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kinevezhető.

 

A munkakör betöltésének és a megbízás kezdő időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően azonnal betölthető, a tagóvoda-igazgatói megbízás 2024. szeptember 1-től szól.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatás Orbán Judit Tímea óvodaigazgató nyújt, a 06-1-207-1025-ös telefonszámon.

A pályázatokat 2024. július 26-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „tagóvoda-igazgató” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: orban.judit@ovoda22.hu Orbán Judit Tímea óvodaigazgató részére. Postai úton: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)