Ugrás a tartalomra

Óvodapszichológus XXII. kerületi Egyesített Óvoda


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodapszichológus

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

 

Ellátandó feladatok:

 • óvodapszichológus feladatok elsődleges célja a gyermek, személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő munka hatékonyságának segítése,
 • egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító intézkedésekben,
 • megszervezi a szűrővizsgálatokat, a mentálhigiénés preventív feladatokat, az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pszichológiai feladatokat, a krízistanácsadást, a kiemelten tehetséges gyermek tehetséggondozását, az együttműködés és az ellátás kereteit
 • Szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervez
 • Kapcsolatot tart az iskolapszichológussal, együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó óvodapszichológussal.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú pszichológus végzettség,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • nagyfokú gyermekszeretet,
 • együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal,
 • magas-szintű szakmai tudás, igényesség, elhivatottság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • problémamegoldó képesség,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapszichológusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény előírásai az irányadók.

 

 • A gyakornok besorolású pályakezdő óvodapszichológus munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján keresetkiegészítésre jogosult egy éven keresztül.
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft/év

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: 2023. június 30., az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2023. augusztus 21-től tölthető be.

 

A pályázatokat 2023. június 15-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapszichológus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu Pajtás Zoltánné intézményvezető-helyettes részére.