Pedagógiai asszisztens_ Egyesített Óvoda


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 97. § (20) bekezdése alapján, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2022.05.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:

·       Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése,

·       A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.

Pályázati feltételek:

·       középiskola/gimnázium érettségi,

·       OKJ pedagógiai asszisztens végzettség,

·       Felhasználó szintű Windows és internetes alkalmazás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         OKJ gyógypedagógiai asszisztens végzettség.

Elvárt kompetenciák:

·       nagyfokú gyermekszeretet,

·       együttműködő kapcsolattartás a kollégákkal,

·       lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,

·       pontosság, megbízhatóság, türelem, segítőkészség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·         részletes, szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével,

·         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

·         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

Jogállás, illetmény és juttatások:

·      Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 97. § (20) bekezdése alapján, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

·      A pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 2016.12.31.-én hatályos 5. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult.

·      Az Egyesített Óvoda valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csoportban dolgozó pedagógiai asszisztense Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 279/2020. (XI.12.) határozata alapján gyógypedagógiai fejlesztési illetmény-kiegészítésre jogosult egy éven keresztül.

·      Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft/év.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának módja és határideje: 2021. január 25., az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: az állás 2021. február 1-től tölthető be.

 

A pályázatokat 2021. január 20-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „pedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu, Pajtás Zoltánné intézményvezető-helyettes részére