Szociális és hagyatéki ügyintéző


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

pályázatot ír ki

szociális, és hagyatéki ügyintéző

munkakör betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés a Hatósági Iroda, Szociális Ellátási Csoportnál, szociális és hagyatéki ügyintéző munkakörben.

FELADATOK:

 • az Önkormányzat rendeletében meghatározott települési támogatások, továbbá jegyzői gyámhatósági ügyek hatósági döntéseinek előkészítése, belső szabályzatban meghatározottak szerint eljárási cselekmények foganatosítása;
 • a települési támogatások és a jegyzői gyámhatósági ügyek nyilvántartásainak vezetése (a jogszabályban vagy belső intézkedésben előírt, valamint a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok)
 • Hagyatéki leltár felvételéhez kapcsolódó eljárási cselekmények foganatosítása
 • a Szociális Ellátási Csoport ügykörébe tartozó ellátásokról általános ügyfél-tájékoztató és ügyfélfogadási tevékenység;

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1225 Budapest, Nagytétényi út 264.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. és/vagy 14. pontjának I-es besorolási osztályában előírt iskolai végzettség
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az egységes közszolgálati szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 49.500 Ft-ban állapítja meg - alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázatokat 2022. február 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „szociális és hagyatéki ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu