Takarító (Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda)


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet takarító munkakör betöltésére.

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

takarító

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda Tündérkert tagóvodája, 1221 Budapest, Anna u. 9-11.

Ellátandó feladatok:

 • Szociális helyiségek (öltözők, folyosók, WC, étkező), irodai helységek takarítása,
 • Felületek portalanítása, a terület vegyszeres tisztítása,
 • Szemetesek ürítése, porszívózás, felmosás,
 • Egyéb takarítási feladatok ellátása az óvoda területén.

Pályázati feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, megbízhatóság, precíz, felelősségteljes munkavégzés,
 • együttműködés képessége a kollégáival,
 • munkájára igényesség, elhivatottság, lelkiismeretesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,

·a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

·iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) valamint a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet az irányadók
 • A takarító munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2019. (XI.28.) határozata alapján önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult.
 • Cafetéria juttatás bruttó 400.000.-Ft / év.

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2020. november 2-től tölthető be. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiválasztott pályázók a munkáltató képviselőivel személyes konzultáción vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 16.

 

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat 2020. október 9 -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „takarító” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu Pajtás Zoltánné intézményvezető-helyettes részére.