Ugrás a tartalomra

Takarító_ XXII. kerületi Egyesített Óvoda


 

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

takarító

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (napi 4 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda Központ, 1225 Budapest, Nagytétényi út 291.

Ellátandó feladatok:

 • szociális helyiségek (öltözők, folyosók, WC, étkező), irodai helyiségek takarítása,
 • felületek portalanítása, a terület vegyszeres tisztítása,
 • szemetesek ürítése, porszívózás, felmosás,
 • egyéb takarítási feladatok ellátása az óvoda területén.

Pályázati feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, megbízhatóság, precíz, felelősségteljes munkavégzés,
 • együttműködés képessége a kollégáival,
 • munkájára igényesség, elhivatottság, lelkiismeretesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) valamint a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
 • A takarító munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022.(XII.08.) határozata alapján önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult.
 • Cafetéria bruttó 200.000 Ft/év.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör - a pályázat elbírálását követően - azonnal betölthető. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiválasztott pályázók a munkáltató képviselőivel személyes konzultáción vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 6.

 

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat 2023. március 30-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „takarító” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu, Pajtás Zoltánné gazdálkodási- és személyügyi vezető-helyettes részére.