Takarító_1225 Budapest, Nagytétényi út 261


A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

pályázatot ír ki takarítói munkakör betöltésére

 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:

Határozatlan idejű részmunkaidős (4 órás) közalkalmazotti jogviszony

FELADATOK:

Az intézmény 1225 Budapest, Nagytétényi út 261. szám alatti telephelyén, illetve szükség esetén, egyéb telephelyein található helyiségek napi takarítása, mellékhelyiségek fertőtlenítése.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

  • 8 általános iskolai végzettség
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

  • kézzel írott önéletrajz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Egyéb juttatás:

·         cafeteria

·         utazási költségtérítés

  • BKK bérlet
  • védőruha

A pályázat elbírálási határideje és módja:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázatokat 2021. január 20. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre:

E-mail: gazdasagi@gyermek22.hu

Postai cím:

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.