Tanító (Budafoki Herman Ottó Általános Iskola)


Dél-Budai Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budafoki Herman Ottó Általános Iskola Tanítói munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1222 Budapest, Pannónia utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítási órák megtartása és napközis feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú iskolai végzettség
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: alapszintű nyelvtudás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020.10.12.napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.10.05

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Vitéz Gyula intézményvezető részére a deveny2017@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.05.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.