Tanító_Budafoki Herman Ottó Általános Iskola


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dél-Budai Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes állás

A munkavégzés helye:

Pest megye

1222 Budapest, Pannónia  utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanítási órák megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

·                    Tanítói végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·                    fényképes szakmai önéletrajz

·                    motivációs levél

·                    végzettséget igazoló okiratok másolata

·                    nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

·                    3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.02.15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.02.12.

A pályázatok benyújtásának módja:

·                    Elektronikus úton Vitéz Gyula intézményvezető részére a deveny2017@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.02.12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.