Ugrás a tartalomra

Terápiás munkatárs_ BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA Levendula Idősek Klubja


 

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

Levendula Idősek Klubja

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

terápiás munkatárs

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A gondolkodás és a társas képességek hanyatlása miatt korlátozott teljesítési képességű idős személyek segítése.

Időskoruk és a kognitív teljesítményük csökkenése miatt támogatásra szoruló, önmaguk

ellátására részben képes személyek részére ellátás biztosítása.

Terápiás, készségfejlesztő - szinten tartó foglalkozásokat szervez, a csoportok vezetésében

aktívan részt vesz, demens idős személyek állapotfelmérése, az állapotfelmérés eredménye

alapján gondozási terv készítése, vezetése, felülvizsgálata. A kliens segítése a napi

életvitel/életritmus kialakításában.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,

Általános (hivatali), Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Budapest 1224 XVI. u. 22.

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata - Bp. 1221 Anna u. 10 - 5 telephelyen 8 szociális alapellátást biztosít: Idősek nappali ellátása (klub), Pszichiátriai betegek ellátása (klub és közösségi ellátás), Fogyatékkal élők ellátása (klub és támogató szolgálat), Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ):

Jelentkezés e-mailban: levendulaszocszolg22@gmail.com címre Munkácsiné

Németh Magdolna sz. e. vezető részére.

Az illetmény megállapítása a "Közalkalmazottak jogállásáról az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó szakképzettség esetén. Az intézmény biztosítja az alapbéren felüli szociális ágazati pótlékot, évi bruttó 200.000 Ft cafetériát, Budapesten kívüli lakhely esetén közlekedési támogatást.

Honlap címe www.szocszolg22.hu

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Idősek és fogyatékos felnőttek

gondozása, mentálhigiénikus, szociális és mentálhigiénés szakgondozó

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Önállóság (alap)

- Kommunikációs készség (alap)

- Konfliktus-kezelés (alap)

- Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)

- Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- motivációs levél

- önéletrajz

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló

nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.30. 16:00

 

A pályázat elbírálásának módja: Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd

személyes elbeszélgetés

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 16:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu

 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03.

 

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.08.