VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR


Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője

pályázatot ír ki

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR

betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés vagyongazdálkodási ügyintéző munkakörben.

FELADATOK

Főbb feladatok:

 • az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek, lakások, telekingatlanok műszaki üzemeltetése;
 • bérlői hibabejelentések fogadása, megalapozottságuk ellenőrzése, a bejelentések feldolgozása, a hibabejelentés továbbítása a gyorsszolgálati feladatokat ellátó cég képviselője részére, a hibaelhárítás ellenőrzése;
 • a hibaelhárítási feladatok keretében helyszíni szemle és ellenőrzés lefolytatása, a karbantartási-gyorsszolgálati munka minőségének és megfelelőségének ellenőrzése; a kiszámlázott karbantartási díjak ellenőrzése, előkészítése teljesítésigazolásra;
 • önkormányzati ingatlanok tervezett beruházásainak vagy felújítási munkáinak előzetes felmérése, munkák előkészítése;
 • tervezett munkák kivitelezésére árajánlatok bekérése, kiértékelése, továbbá javaslat tétel vezetői döntéshez;
 • a munkakörhöz tartozó feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadás,
 • árajánlat kéréseknél előzetes egyeztetés vállalkozókkal, majd vállalatba adást követően részvétel a kivitelezési munkák teljes körű lebonyolításában,;
 • a munkakörhöz tartozó panaszok, bejelentések, kérelmek felvétele, megválaszolása;
 • ingatlanok és lakások hasznosítását megelőző műszaki állapotfelmérés, a bérbeszámítással elvégezhető bérlői munkák felmérése, költségbecslés készítése;
 • bérleményellenőrzés során műszaki észrevételek megtétele, az ingatlannal kapcsolatos karbantartási és felújítási kötelezettség ellenőrzése;
 • eseti jelleggel közreműködés a vagyongazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítésében.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • műszaki középfokú vagy felsőfokú szakképzettség,
 • számítástechnikai felhasználói alapismeretek (Word, Excel),
 • „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély,

ELŐNYT JELENT:

 • építőipari képzettség
 • építőiparban vagy a betöltendő munkakörhöz hasonló szakterületen szerzett legalább 5 éves tapasztalat,
 • saját gépjármű.

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az egységes közszolgálati szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 49.500 Ft-ban állapítja meg - alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2022. február 07-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „vagyongazdálkodási ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu