VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője

pályázatot ír ki

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR

betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés vagyongazdálkodási ügyintéző munkakörben.

FELADATOK:

 • lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása, pályázati felhívások összeállítása, pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
 • bérleti jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos döntés-előkészítés, ügyintézés (bérleti szerződések, megállapodások előkészítése, egyeztetése, módosítása, nyilvántartása),
 • bérleményellenőrzés,
 • bérbeadói nyilatkozatok, tulajdonosi hozzájárulások, nyilatkozatok előkészítése,
 • bérlemények birtokba adása-vétele,
 • az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter és a bérleti szerződések egyezőségének vizsgálata, szükség esetén a módosítás előkészítése,
 • lakásgazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése, döntések végrehajtása.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • felsőfokú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet 20. pontja alapján,
 • gyakorlati szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel),

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

ELŐNYT JELENT:

 • lakás- vagy helyiséggazdálkodási tapasztalat,
 • helyismeret,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 •  „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély.

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK:

 • ügyfélközpontúság,
 • kiemelkedő kommunikációs képesség,
 • megbízhatóság, pontosság,
 • konfliktuskezelés,
 • stressztűrő képesség,
 • jogszabály alkalmazási képesség.

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • kézzel írt motivációs levelet;
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését;
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, valamint vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ILLETMÉNY, EGYÉB JUTTATÁS:

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A pályázatokat 2021. november 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „vagyongazdálkodási ügyintéző (lakásos)” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu