Gazdasági ügyintéző (Szociális Szolgálat)


XXII. ker. Önkormányzat Szociális Szolgálata Gazdasági ügyintéző

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önkormányzat Szociális Szolgálata

Gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Megoldani azokat a pénzügyi, gazdasági/gazdálkodási és személyügyi feladatokat melyek biztosítják a szolgálat zökkenőmentes működést. Gazdálkodási feladatok ellátása. A szakmai egységek havi jelentéseinek intézményi szintű összesítése, normatíva alakulásának figyelemmel kísérése, igénylésével és elszámolásával összefüggő feladatok (lemondás, pótrendelés) ellátása, szakmai beszámolók készítése, pályázatok koordinációja, kezelése, nyilvántartása, intézményi statisztikák elkészítése (ellátottak statisztikája), ügyintézésben adminisztratív segítségnyújtás, kliensek és szakmai csoportok részére, éves költségvetés előkészítésében való közreműködés, költségvetés felhasználásának figyelemmel kísérése, egyeztetés és költség átcsoportosítások elkészítése, éves, féléves és időszaki beszámolók elkészítéséhez, értékeléséhez adatszolgáltatás, előirányzat felhasználás napra kész vezetése, intézményi dologi keret alakulásának figyelemmel kisérése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az intézmény biztosítja az alapbéren felüli szociális ágazati pótlékot, évi bruttó 200.000 Ft cafetériát, Budapesten kívüli lakhely esetén közlekedési támogatást.                      

 

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: főiskolai képesítés

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt kompetenciák:

empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Elektronikus úton Kiss Andrea intézményvezető részére a vezeto@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

www.budafokteteny.hu  - 2020. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.