Ugrás a tartalomra

Anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelmek

Anyakönyvi kivonatok

 

A magyar anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett születési, házassági vagy bejegyzett élettársi eseményről születési/házassági/ bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítására vonatkozó kérelmet nyújthat be. 

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem előterjesztése érdekében ki kell töltenie az elektronikus űrlapot, amelynek során meg kell jelölnie az anyakönyvi kivonat kiállításának okát (jogalapot). Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) azonosítási szolgáltatásainak valamelyikével vehető igénybe, tehát

  • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
  • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval,
  • vagy eSzemélyi okmánnyal,
  • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással

szükséges rendelkeznie.

A fenti azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

 

Jogosultak köre

Elektronikus úton a születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítását az igényelheti

  • aki rendelkezik Ügyfélkapu–regisztrációval, Telefonos Azonosítási szolgáltatásra irányuló regisztrációval, eSzemélyi okmánnyal vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással,
  • aki az anyakönyvi kivonatot saját születési, házassági vagy bejegyzett élettársi eseményéről igényli, és saját maga nyújtja be (azaz képviselő útján nem igényelhető születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem), és
  • a születési/házassági/bejegyzett élettársi eseménye szerepel az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban.

Személyes megjelenés esetén (időpontfoglaló rendszerben foglalt időpontra), 2014. július 1. előtti események vonatkozásában, abban az esetben tudjuk az anyakönyvi kivonatot kiadni, ha az anyakönyvi eseményt (születés, házasság, haláleset) a nyilvántartó anyakönyvvezető rögzítette az elektronikus anyakönyv rendszerében.

Az anyakönyvi eseményeket minden esetben a születés, házasság, vagy haláleset helye szerinti (és nem a lakóhely szerinti) anyakönyvvezető anyakönyvezi.

 

Költségek

A kivonat kiállítása illetékmentes.

 

Ügyintézési idő

Az anyakönyvi kivonat kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 15 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

 

Érdemes tudni

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 2014. július 1-én került bevezetésre, addig a születési, házassági és halotti anyakönyvi eseményeket településenként, születési, házassági és halotti papír alapú anyakönyvekben vezették az anyakönyvvezetők. A 2009. július 1-jén bevezetett bejegyzett élettársi kapcsolatról vezetett anyakönyvek kizárólag a járási székhelytelepüléseken találhatóak meg. A településenként vezetett anyakönyvekbe bejegyzett anyakönyvi események az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba – a fenti időpontot követően – jogszabályban meghatározottak szerint kerülhetnek bejegyzésre.

Például ha az Ön anyakönyvi eseménye 2014. július 1-e előtt történt, akkor az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban akkor szerepel ez az esemény, ha már erről a születési eseményről 2014. július 1-jét követően – nem elektronikus úton – igényelt anyakönyvi kivonatot vagy például 2014. július 1-jét követően házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített, esetleg születési adataiban 2014. július 1-jét követően változás következett be.

A nyelvi akadályok kiküszöbölése és ezáltal a közokiratok tagállamok közötti felhasználásának további megkönnyítése céljából az uniós intézmények valamennyi hivatalos nyelvén többnyelvű formanyomtatványt lehet igényelni a születési, a házassági, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó anyakönyvi kivonatok tekintetében. A többnyelvű formanyomtatványok kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítsék az anyakönyvi kivonatok fordítását, tehát az ilyen formanyomtatványok nem továbbíthatóak önálló okiratokként a tagállamok között. Az elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelemhez egy eljárás keretében maximum 5 nyelven van lehetősége formanyomtatványt igényelni.