Ugrás a tartalomra

Külföldön történt születés, házasság, és haláleset hazai anyakönyvezése

Külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezése

 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének (születés, házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset Magyarországon történő bejegyzése külföldi okirat alapján.

Külföldi okirat – jogszabályban meghatározott hitelesítéssel ellátva (diplomáciai felülhitelesítés vagy apostille záradékkal) – hiteles magyar fordítással ellátva (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda)