Ugrás a tartalomra

Születési névváltozási kérelmek

Névváltoztatás, születési családi és utónév változtatása

 

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

  • az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
  • születési anyakönyvi kivonata
  • ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
  • kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

Nagykorú cselekvőképes személy születési családi nevének megváltoztatása iránti kérelem esetén (ha még élő személy családi nevét kívánja felvenni) a kérelmezett név viselőjének írásbeli hozzájárulása (ha a kérelmezett név viselője elhunyt, halotti anyakönyvi kivonat) is szükséges.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Az igazgatási szolgáltatási díj összegét Budapest Főváros Kormányhivatala számlájára kell megfizetni.

Az átutalás összege: 10.000 Ft

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: névváltoztatás és a névváltoztatással érintett személy születési és házassági neve.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

A névváltoztatási kérelem az anyakönyvi hivatalokban nyújtható be, azonban a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály bírálja el, és a döntést közli a kérelmezővel.