Programok

Legfrissebb híreink

2016-02-07

Huszadik alkalommal is telt házas volt a Csángó bál

A bál meghívott vendége volt Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester is

2016-02-06

A könyvek birodalmában

Varga Mónika, a Budafoki Könyvtár vezetője az intézmény programjairól

2016-02-05

Február hónap művésze: Palik Eszter

2007 óta él a kerületben családjával. Elmondása szerint: „sikerült itt gyökeret verni, találni egy szerethető, befogadó közeget”.

Polgármester


Példaképeink a közösségépítésben
– búcsú helyett

Minden búcsú az elmúlást juttatja eszünkbe. Pelikán Imrére, a Baross telepiek Imre bácsijára, kerületünk néhai díszpolgárára mégsem tudok múlt időben gondolni. Úgy érzem, szeretete most is árad felénk, így örökre velünk marad. Építészmérnökként nem csupán számtalan épület őrzi emlékét: a közösségépítés mestere, jelképe is volt.

Életünk első perceitől mintakövetők vagyunk, keressük, ki az, akit követhetünk. Felnőttként is fontos, hogy legyen, akire fel tudunk nézni, akire példaként tekinthetünk. Imre bácsi ilyen volt sokunk számára. Csodálatraméltó, ahogy élt, ahogy alakítani, építeni tudta a körülötte lévő közösséget mindannyiunk érdekében. A sors ajándékának tekintem, hogy megismerhettem őt, hogy dolgozhattam vele. Kivételes ember, egyéniség volt, megérte azt, hogy terveinek többsége megvalósult.

Imre bácsinál – úgy gondolom – a siker titka az istenhitében volt. Az Úr mindenkit szeret, de reménykedünk benne, hogy azokra egy kicsit fénylőbben süt a nap, akik megérdemlik. Ő megérdemelte. Valószínűleg ezért is sütött mindig a nap, ha egy rendezvényen jelen volt. A búcsú pillanataiban is így történt, percre pontosan, akkor és addig oszlottak szét a szürke felhők az égen a budafoki temető felett, helyet adva a szikrázó napsütésnek, amíg Imre bácsitól elbúcsúztunk. Égi jelként igazolódott: Ő velünk van, velünk marad.

Példamutatása, szellemi öröksége mindannyiunk számára követendő, iránymutató. Emlékszem a történeteire, amelyekről sokat mesélt. Az egyik ahhoz a helyhez kötődik, ahol sokszor találkoztunk vele, ahol olyan otthonosan érezte magát: a Baross-telepi Jézus szíve templomhoz. Ennek a felépítését is sok akadály nehezítette. Elmesélte, hogy ő is ment falat rakni, mint kőműves-segéd. Édesapja kőművesmester volt, aki a barossi házak jelentős részét építette, mellette dolgozott. Erre vezethető vissza, hogy később építészmérnök lett. Imre bácsi a templom oldalfalain ült, és rakta a köveket fel a magasba. Így építette jelképesen, már gyerekként is a barossi közösséget, amelyben születése óta élt, amellyel együtt létezett. Élete során olyan megpróbáltatások elé állította a sors, melyek egy egész családnak is komoly kihívást, terhet jelentenének, nemhogy egy embernek. Megjárta a doni csatamezőt, ahonnan a sors kegyelmének köszönhetően végül hazajöhetett, de már akkor is igazi közösségi emberként cselekedett: fontos volt számára, hogy katonai elöljáróként több bajtársát is haza hozza magával a frontról. 

Évtizedekkel később, a legvadabb kommunizmus idején is többszörösen bizonyított emberségből. Egy állami vállalat építésvezetőjeként számos reménytelennek látszó élethelyzetből sikerült kikeverednie magát úgy, hogy közben hű maradt elveihez, megőrizte emberi méltóságát, becsületét. A történetekben a vissza-visszatérő elem mindig az imádság, a szeretet, az istenhit, ami mindvégig meghatározta cselekedeteit, egész életét.

Mi, budafok-tétényiek hagyományainkat követve, ösztönösen, mindig is a közösségen belüli összefogásban és a közösségi élet erősítésében láttuk, látjuk a siker zálogát. Ezt a szellemi örökséget, őseink kollektív bölcsességét követve élt közöttünk Imre bácsi. Mindenkihez tudott a saját nyelvén szólni, stílusában, megnyilvánulásaiban egyszerű volt, közvetlen. De olyan volt ez, mint a nagy művészek egyszerűsége. Egy jó színész, ha elmond egy verset, egyszerű, világos és érthető. Az Ő egyszerűsége, közvetlensége egy nagyon alapos és szerteágazó tájékozottságot, felkészültséget és – ami talán a legfontosabb -, szeretetet foglalt magába. Sztavropulosz Szotiriszné Böbe így emlékezett rá a minap: odament hozzá és azt mondta, gyerekem ide most építeni kell egy fa teraszt a közösségi házba, de fizetni azt nem tudunk, és a legtermészetesebb dolog volt, hogy jött mindenki és segített, abban, amiben tudott, pénzt adott hozzá, volt, aki a munkáját adta, más pedig a szakértelmét, de mindig másokért kért, sohasem saját magának.

Az utolsó találkozás, a 96. születésnapi köszöntése volt. Hálás vagyok, hogy örömöt szerezhettünk neki azzal, hogy róla neveztük el az általa újjáélesztett Baross Gábor-telepi Polgári Kör felújított székházát. Mindannyian, akik vele dolgozhattunk úgy érezzük, hogy olyan közösséget hozott létre, amely ezután is működni fog, mert Ő figyel bennünket onnan fentről… Imre bácsi életműve biztos alapokon nyugszik, nem csak Barosson, mindannyiunk - budafok-tétényiek - emlékezetében.

Legyünk minél többen a követői az istenhitre alapozott szellemi-lelki építkezésben, a közösségépítésben és akkor nem csak múltja és jelene, sikeres jövője is lesz a kerületnek!

Karsay Ferenc polgármester


 

Hírlevél feliratkozás


Képviselő-kereső

Találja meg az Ön képviselőjét. Kérjük adja meg, melyik utcában lakik:


Iskolai körzet-kereső

Találja meg az Önhöz tartozó iskolát. Kérjük adja meg, melyik utcában lakik: