Programok

Legfrissebb híreink

2017-02-26

Lehet és kell is emlékezni!

A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja alkalmából február 24-én közös visszaemlékezésre hívta Budafok-Tétény Önkormányzata a kerület polgárait a Városháza dísztermébe.

2017-02-26

Elfogadták a főváros idei költségvetését és döntöttek a metrókorrupciót vizsgáló munkacsoport létrehozásáról

A Fővárosi Közgyűlés február 22-i ülésén a többi között elfogadták Budapest 2017. évi költségvetését. A főpolgármester tárgyalásokat kezd a MOB -al és a kormánnyal a budapesti olimpiai pályázat további sorsáról. Döntöttek arról is, hogy metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportot hoznak létre, melynek tagja Budafok-Tétény polgármestere, Karsay Ferenc is.

2017-02-25

Egy budafok-tétényi óvoda előtt mutogatta magát – a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Körözést adott ki a rendőrség Antal Zoltán ellen: szeméremsértés miatt keresik a képen látható férfit.

Polgármester


Az áldozatok emléke kötelez!

Tavaly október 22-én szintén a kommunizmus áldozataira emlékeztünk a Városháza dísztermében, amikor egy szívszorongató előadást hallhattunk Meister Éva színművésznőtől. Akkor nagy vihart aratott az az előadás. Megtapasztalhattuk, hogy még mindig vannak köztünk, akik személyes sértésnek veszik, ha a kommunizmus bűneit „felhánytorgatják” nekik. A héten abban a negatív élményben lehetett részem, hogy megtapasztalhattam, nem szükséges kommunista diktatúra ahhoz, hogy ugyanazok az erők kárt okozzanak. Így is, anélkül is vannak bűneik bőven: a budapesti olimpiára gondolok. Ez lehet az egyik fontos apropója annak, hogy most együtt emlékezzünk a kommunizmus áldozataira.

Sztálin mondta Lenin sírjánál: „Mi kommunisták különös vágású emberek vagyunk. Nem közönséges anyagból vagyunk gyúrva. …” Valóban. A kommunisták úgy vélték, birtokában vannak a társadalmi problémák megoldásához szükséges univerzális megoldókulcsnak. A megoldókulcsot Marx és Engels dolgozta ki, az ő munkájukat Lenin és Sztálin folytatta, aztán sorban azok a kisebb-nagyobb diktátorok, akiket a szovjetek a hatalomba emeltek.

Én még emlékszem arra, amikor a könyvesboltokban olyan középszerű emberek összegyűjtött beszédeit árulták, mint Todor Zsivkov, Erich Honecker, vagy Kádár János. Ezek a kommunisták tudták, merre halad a történelem, mi a történelmi szükségszerűség.

A történelmi szükségszerűség csodálatos módon mindig arra haladt, amerre a Szovjetunió érdeke kívánta. Úgy gondolták, hogy mindenki, aki nem arra akar menni, tulajdonképpen hátráltatja a haladást, kerékkötő, ezért el kell takarítani az útból.

Az egyetlen tudományos igazság az ő birtokukban volt. Dialektikus és történelmi materializmusnak hívták. Ezekről a tudományokról ma már kevesen tudják, hogy mi fán teremnek, de a maguk idejében vitathatatlanok voltak, mint a newtoni fizika, vagy az euklideszi geometria, és az egyetlen igazság birtokosaként a kommunisták arra is feljogosítva érezték magukat, hogy ezt a kétes „tudományt” vitatókat kifosszák, segédmunkássá degradálják, bebörtönözzék, vagy egyszerűen megöljék. Ez az ideológiai díszlet, csak a szovjet imperializmus és a legsötétebb diktatúra elfedésére szolgált. Saját könyviekre mutogatva igazolták az emberek kifosztását, a recski munkatábort, az ’56-os forradalom vérbefojtását, a titkosszolgálatok hatalmát, az ország eladósítását, az épített és a természeti környezet tönkretételét.

Vajon túlléptünk-e már a kommunizmuson? Ma már Európában senki nem nevezi magát kommunistának, a kommunista eszme éppúgy hiteltelenné vált, mint édestestvére a fasizmus. De mai is vannak, akik az univerzális megoldókulcs birtokosának képzelik magukat, mint egykor a kommunisták. Vannak, akik saját magukat progresszívnek, haladónak nevezik, mindenki mást pedig a haladás ellenségeként takarítanának el az útból, mint a kommunisták. Megint újraosztanák a vagyonokat, az egyenlőtlenség felszámolása nevében. Mindenhol elnyomást szimatolnak. Szerintük az emberiség nem nőkből és férfiakból áll, hanem elnyomottakból és elnyomókból – ahogy a kommunisták gondolták. Idejétmúltnak találják, hogy csak nők és férfiak vannak, bevezetnének még vagy tíz másik nemet. Ezek a progresszívek szétvernék a családokat, mert ott csak erőszakot látnak, szétvernék az oktatást, mert ott szerintük csak alattvalókat nevelnek. Utálják a nemzeti érzést, mint a kommunisták, mert nem eléggé globális, és imádják a globalizmust, mert az semmilyen természetes közösségre nincs tekintettel. Most éppen nem a tudomány nevében lépnek fel, hanem az erkölcsében, igaz, egyedül a saját nézeteiket tartják erkölcsösnek. A kommunistákhoz képest jelentős haladás, hogy már nem feltétlenül zárják ellenfeleiket börtönbe. De ők is megbélyegzik őket, megfosztják emberi méltóságuktól, kirekesztik a társadalomból. A politikai hatalom birtokában egyéb szankcióktól sem riadnak vissza. Jajj azoknak, akik nem lelkesednek az abortuszért, vagy nincs transznemű wc-jük!

A kommunizmus áldozatainak emlékét azzal ápoljuk, ha minden embertelen, kizárólagosságra törekvő, kirekesztő, a természetadta közösségeket mással helyettesíteni akaró mozgalmat visszautasítunk. Nekünk fontos a család, a nemzet, a helyi közösség talpkövének pedig a templomot és az iskolát tartjuk. Nem keressük a konfliktust, de nem is fogunk meghátrálni.

Erre kötelez bennünket a kommunizmus áldozatainak emléke!

Karsay Ferenc

polgármester

Hírlevél feliratkozás


Képviselő-kereső

Találja meg az Ön képviselőjét. Kérjük adja meg, melyik utcában lakik:


Iskolai körzet-kereső

Találja meg az Önhöz tartozó iskolát. Kérjük adja meg, melyik utcában lakik: