Hírek

Ez történt a februári testületi ülésen
Az év első rendes testületi ülésén, február 22-én megalkották az önkormányzat 2018-as költségvetéséről szóló rendeletet. Az ülés középpontjában a szociális témák álltak.
2018-02-23

A testületi ülés előtt köszöntötték a hónap művészét, Drégely Imre fotográfust, az Artér Művészeti Egyesület tagját, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia Tanszékének művésztanárát, aki 2003 óta Nagytétény lakója.

Méltatták a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozattal kapcsolatban meghirdetett országos pályázaton fotóival első helyet elérő Kocsis Zoltánt, az önkormányzat fotósát, valamint a plakátjával második helyezést szerző Czimbal Istvánt, a Klauzál Ház grafikusát. Gratuláltak a rendezvénynek helyet adó Klauzál Ház igazgatójának, Gazdik Istvánnak és Funk Ivett művelődésszervezőnek. Beszámolónk itt olvasható.

A képviselők köszönetüket fejezték ki a védőnői élethivatásából nyugdíjba vonuló Faragó Andreának, a Védőnői Szolgálat 22. intézményvezetőjének. Ezzel párhuzamosan döntött arról is a képviselő-testület, hogy az így megüresedő hely betöltésére pályázatot írnak ki.

A képviselők megalkották az önkormányzat 2018-as költségvetéséről szóló rendeletet, mely egész éves működésének megadja a keretet. A dokumentum, amely tartalmazza többek között a beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, ezen a linken olvasható.

Több szociális témájú döntés is született. A képviselők tárgyalták a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, például a házi segítségnyújtás, a szociális és gyermekétkeztetési, valamint  a bölcsődei térítési díjakat. A szolgáltatási önköltség szinte minden ellátástípus esetén nőtt, az önkormányzat a Családok Éve program céljaival összhangban azonban nem terhelte ezeket tovább az ellátást igénybe vevőkre.

Elfogadták a 2015-ben megalkotott, szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló rendelet módosítását. A változtatások célja, hogy még hatékonyabbá tegyék a támogatások elosztását. Az eddigi tapasztalatok alapján a segélyben részesülők többsége aktív korú, ezért a módosításokkal azt próbálják elérni, hogy valóban rászorulók részesüljenek a segítségben. Mindemellett a válsághelyzetben adható – így különösen a temetési költségek enyhítésére szánt  – támogatások összegét is emelték, annak érdekében, hogy az valóban érdemi segítség lehessen egy krízishelyzetben A módosított rendelet speciális esetekben is könnyebben alkalmazható lesz.

A kerületben 2008 óta működő házi jelzőrendszeres segítségnyújtás eszközeinek számát 60-ról 100-ra növelték, hogy minél több idős számára nyújtsanak támogatást a számukra megszokott, biztonságos, otthoni környezetben.

Nagyobb vita azzal kapcsolatban alakult ki hogy az egyik díszpolgárról kiderült, a pártállami állambiztonság, a III/III. nyilvántartásában szerepel mint tikos megbízott. A képviselők végül – nem egyhangúan – úgy döntöttek, hogy az illetőt felkérik az írásban feltett kérdéseik megválaszolására.

A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek és a részletes napirendek itt érhetők el.

Fotó: Kocsis Zoltán

 

Kapcsolódó képgaléria: