Hírek

Kiegészítő táblák segítik a lakosságot
Budafok-Tétény Önkormányzata kiegészítő táblákat helyezett ki a Főváros kezelésében lévő útszakaszok utcatáblái közelébe, hogy a lakosság pontosan beazonosíthassa, mely utak nem tartoznak kerületünk kezelésébe. Ennek szükségességére az úthibákra vonatkozó panaszbejelentések mutattak rá.
2020-03-11

A napokban kikerültek kerületünk egyes útszakaszaira azok a kiegészítő információs táblák, amelyek az utcanévtáblák közelében arról tájékoztatják a lakosságot, hogy az adott út vagy útszakasz nem önkormányzatunk, hanem a Főváros kezelésében van. A kiegészítő táblák mindemellett egy email címet (budapestkozut@budapestkozut.hu) is feltüntetnek, annak érdekében, hogy úthiba vagy egyéb közterületi probléma észlelése esetén az arra járók közvetlenül és a megfelelő helyre küldhessék bejelentéseiket.

A 2016-ban lefejlesztett önkormányzati bejelentő applikációnak nagy sikere van a lakosság körében. Ezen keresztül önkormányzatunk közvetlenül értesülhet a problémákról és kezdheti meg az intézkedést a hiba elhárítására. A mobil alkalmazáson keresztül lehetőség van jelezni, ha úthiba, rongált jelzőtábla, közvilágítás, járdahiba, hulladék, rongált eszköz, megrongálódott csatorna, vízelvezető probléma, elhagyott autó, parlagfű, egyéb gyomok, balesetveszélyes fa van a közterületen és okoz problémát.

Az elmúlt évek tapasztalatai, az applikáció bejelentései kapcsán, rámutattak arra, hogy számos esetben a jelzések olyan útszakaszon, vagy közterületen észlelt problémát érintenek, amely nem a kerület fenntartásában, kezelésében van. Ilyenkor az intézkedés joga, kötelessége a kezelő kezében van, önkormányzatunk legfeljebb továbbítani tudja a bejelentést a megfelelő helyre. Ez minden esetben meg is történik, sőt számos alkalommal kerületi önkormányzatunk fel is szólította a kezelőt, hogy végezze el az utak javítását, illetve szükség szerint a felújítását. Erről itt számoltunk be:  https://budafokteteny.hu/hir/koveteltuk-a-katyuk-kijavitasat

Az esetek jelentős részében a hiba elhárítása azonban elmaradt, így végül önkormányzatunk orvosolta, saját költségvetése terhére a problémát.

Budafok-Tétény Önkormányzata kéri a lakosságot, segítse munkáját azzal, hogy a kiegészítő táblán feltüntetett email címre küldi bejelentéseit. Továbbá bízik abban, hogy ezzel is elősegíti a hatékonyabb információáramlást és nem utolsó sorban a hatékonyabb hibaelhárítást a kezelő részéről.