Hírek

A Baross Gábor Általános Iskola idén is színvonalas műsorral mutatkozott be a Klauzál Házban

Lajkó Félix a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozójának vendége lesz

A hagyományos szalagkötés és lufieregetés mellett a borásztanulók koszorúztak is

Az Ember és társadalom témakörben a Demjén iskola diákjai győztek

Interjú Tőkés Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével

Minőségi programkavalkád május 21-től június 2-ig. Részletes műsorfüzet

Több mint negyedmillió forint értékben adományozott rózsákkal teleültetett köztéri virágosládákat Zugmann Péter alpolgármester a rózsavölgyi lakosoknak.

Az önkormányzat várja a jelöléseket, és a legtöbb jelölést kapott fát indítja a versenyben! Jelölni június 5-ig, a budafokteteny22@gmail.com e-mail címen lehet a fa történetével és lehetőleg fényképével.

Lakossági panaszok - a polgármester közbelépett. Figyelmesen olvassa el az FKF tájékoztatóját!

A rendes játékidőben veretlenek maradtunk. Izgalmak, tudósítás.